Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület

Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület

kiemelkedően közhasznú szervezet

Rövidített név FHE
Jogforma egyesület
Jogállás kiemelkedően közhasznú
Az egyesület működési területe Budapest
Célmegvalósítási területe Magyarország
Székhelye 1092 Budapest, Ráday u. 18. (bejárat az Erkel utca 15-ből) - közös székhelye van a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjteménnyel.
Telefon 06-20-475-70-53
e-mail fhe@citromail.hu
levelezőlista fhe@primlista.hu
web www.ferencvaros.hu; www.nonprofit.hu/szerv/kereses
Adószám 18255391-1-43
Bankszámlaszám 11709002-20125882
Alakulás éve 2005. (2005.augusztus 4-től működik hivataloasan)
Végzés száma Fővárosi Bíróság 16.Pk.60.406/2005/2.
Nyilvántartási szám 11.582

Az Egyesület tevékenysége:

Az Egyesület tevékenységének tárgya címszavakban: Ferencváros – helytörténet, helyismeret:

 • oktatás
 • könyvkiadás
 • információszolgáltatás

Az Egyesület az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

 • tudományos tevékenység, kutatás,
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
 • kulturális tevékenység,
 • kulturális örökség megóvása,
 • műemlékvédelem,
 • környezetvédelem,
 • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
 • a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.

Az egyesület kiemelkedően közhasznú tevékenysége során az alábbi közfeladatot látja el:
a/: A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL tv. rendelkezései alapján részvétel a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete által a 31/2003. /IX. 08./ számon meghozott, Az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló rendelet megvalósításában a 4. §. /1/. bek. a/. pontja szerint: a helytörténeti hagyományok ápolásában, a helytörténeti értékek feltárásában, gyűjtésében, dokumentálásában, a helyi értékek védelmének erősítésében, és azok kiállításokon, kiadványokban, rendezvényeken való bemutatásában.         
b/: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény  36. §. /2/. bek. e-f pontjaiban meghatározott pedagógiai szakmai szolgáltatások megvalósításában való részvétel, a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése, tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása.

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 386/2005. (XI.8.) sz. határozattal a szervezet IX. kerületi tevékenységét közérdekű célúvá nyilvánította.

Az Egyesület tagjainak száma: 2007. január 1-jén 31 fő.

Az Egyesület tisztségviselői:

Elnök: Lukács Emília (informatikus könyvtáros, kiadói szerkesztő)
Szakmai alelnök: Gönczi Ambrus (történész-muzeológus)
Gazdasági alelnök: Tóth Viktória (könyvtárostanár, informatikus könyvtáros)

További elnökségi tagok: Kenyó Ágnes (tanító) Koós-Lukács Zoltán (történelemtanár) Nagy Csilla (magyar-történelem-könyvtár szakos tanár) Sándor Gabriella (magyar-történelem szakos tanár) Szepesi Dániel (történelemtanár) Vincze Angéla (rajztanár, festőművész).
Ellenőrző bizottság elnöke: dr. Papp Gyula (jogász, történelemtanár)
Ellenőrző bizottság tagjai: Babácsi Katalin (magyar-történelem szakos tanár) Kármán Erzsébet (tanító). 

Az Egyesület tiszteletbeli elnöke: Ráday Mihály.Impresszum  Adatvédelem