Line Break (Shift + Enter) Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2020. március 12-én 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
6/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
2./ Átláthatósági rendelet megalkotása (I. forduló)
60/2020. sz., 60/2/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet /60/2/2020.
Jancsó Andrea és dr. Mátyás Ferenc képviselők
3./ Javaslat BELSŐ-FERENCVÁROS Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 17/2016. (VII.5.) önkormányzati rendelet módosítására
64/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
4./ Javaslat Ferencváros Közterület-fejlesztési Koncepciójának kidolgozására
85/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Jancsó Andrea önkormányzati képviselő
5./ Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakör betöltésre pályázat kiírása, valamint a pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározása
66/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
6./ Hasznosított nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződésének meghosszabbítása
68/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
7./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális tevékenység folytatására történő kijelölése
69/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
8./ Javaslat az M3 projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára
70/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Baranyi Krisztina polgármester
9./ Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a 10 millió Fa Alapítvánnyal
73/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Reiner Roland alpolgármester, Takács Krisztián képviselő
10./ Javaslat a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért támogatására
74/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Baranyi Krisztina polgármester
11./ Javaslat emléktábla állítására
75/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
12./ Javaslat a köznevelési intézményekben működő intézményi tanácsok önkormányzati tagjainak delegálására
76/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
13./ Alapító okirat módosítása
77/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
14./ Input Bar & Bistro Kft. felülvizsgálati kérelme a VB 72/2020 (II.12.) számú és a VB 73/2020 (II.12.) számú döntés ellen
84/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Baranyi Krisztina polgármester
15./ Kocsis Máté beszámolója a T/9283 számon a Parlament elé benyújtott közérdekű cél megvalósítását szolgáló beruházásokkal összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatról
67/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő
16./ Javaslat a Ferencvárosi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat ifjúságot segítő javaslatainak támogatására
72/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Torzsa Sándor önkormányzati képviselő
17./ Budapest IX. Kerület József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában digitális tanterem kialakítása
86/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
18./ Interpelláció
71/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János önkormányzati képviselő
19./ Javaslat a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgatója (vezető állású munkavállaló) által kezdeményezett határozatlan idejű munkaviszonya közös megegyezéssel történő megszüntetésének jóváhagyására
88/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
20./ „Ferencváros Közbiztonságáért” díj adományozása
78/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Városgazdálkodási Bizottság, Szilágyi Zsolt elnök
21./ „Ferencváros József Attila Díja” adományozása
79/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság, Takács Máriusz elnök
22./ Önkormányzati hatósági ügyek
80/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselő-testületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről
81/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
2./ Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt IX. kerületi Szervezetének 2019. évi szakmai munkájáról
82/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Baranyi Krisztina polgármester
3./ Tájékoztató a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár nyugdíjasok és gyermekgondozási segélyben részesülők számára biztosított ingyenes könyvtárhasználatáról 2019. évben
83/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Baranyi Krisztina polgármester
4./ Tájékoztató a FEV IX. Zrt. forrás felhasználási tervéről
87/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Pataki Márton vezérigazgató
5./ Tájékoztató a FEV IX. Zrt. tevékenységéről a Vizisport utca 60. vonatkozásában
89/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Pataki Márton vezérigazgató
6./ Tájékoztató a 2020. évi végrehajtott képviselő-testületi határozatokról
1/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Dombóvári Csaba jegyző

Budapest, 2020. március 5.

Baranyi Krisztina
polgármesterImpresszum  Adatvédelem