Line Break (Shift + Enter) Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2020. február 13-án 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói feladatainak ellátására 2019. december 18. napján kiírt magasabb vezetői pályázat (pályázati eljárás) eredménytelenné nyilvánítása, valamint a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói feladatainak ellátására vonatkozó pályázat kiírása
47/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina
polgármester
2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (II. forduló)
4/6/2020., 4/7/2020., 4/8/2020., 4/9/2020., 4/10/2020., 4/11/2020., 4/12/2020., 4/13/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet (4/6/2020)
Baranyi Krisztina polgármester
3./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (I. forduló)
38/2020., 38/2/2020. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésére)
Baranyi Krisztina polgármester
4./ A zaj elleni védelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása (I. forduló)
39/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
5./ Az allergiát okozó gyomnövények elterjedésének visszaszorításáról, valamint azok irtásának kötelezettségéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (I. forduló)
40/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
6./ Az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (I. forduló)
41/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
7./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (I. forduló)
42/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
8./ Javaslat az egyes önkormányzati rendeletek bevezető részeinek módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (egyfordulóban)
43/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Dombóvári Csaba jegyző
9./ Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos támogatási szerződések megkötésére illetve megbízási, közszolgáltatási és feladatellátási szerződések módosítására
44/2020. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
Baranyi Krisztina polgármester
10./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2020/2021. nevelési évre
45/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Baranyi Krisztina polgármester
11./ A Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda óvodavezetőjének felmentési kérelme, valamint a Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására vonatkozó pályázat, és a pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározása
9/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
12./ Javaslat a Ferencvárosi Csudafa Óvoda, a Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda valamint a Ferencvárosi Csicsergő Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására adott magasabb vezetői megbízás meghosszabbításával kapcsolatos döntések meghozatalára
46/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
13./ Kézműipari Művészeti Diák Alapítvány támogatási kérelme
48/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Döme Zsuzsanna alpolgármester
14./ Beszámoló a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 2019. évi tevékenységéről
49/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Rimovszki Tamás, a Közterület-felügyelet igazgatója
15./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződének meghosszabbítása
10/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
16./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális tevékenység folytatására történő kijelölése
50/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
17./ Javaslat a Polgármester szabadságolása ütemezésének jóváhagyására
51/2020., 51/2/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
18./ Cselekvési terv a TÉR_KÖZ pályázatok megvalósítása érdekében
52/2020., 52/2/2020. sz. előterjesztések (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet (52/2020))
1. sz. melléklet (52/2/2020)
Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
19./ Közterület-használat (Budapest, IX. kerület Lónyay utca 38.) tárgyában hozott polgármesteri döntés felülvizsgálata
36/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Szili Adrián irodavezető
20./ Közterület-használat (Budapest, IX. kerület Lónyay utca 56-Ráday utca 57.) tárgyában hozott polgármesteri döntés felülvizsgálata
37/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Szili Adrián irodavezető
21./ Közterület-használat (Budapest, IX. kerület Erkel utca 18.) tárgyában hozott polgármesteri döntés felülvizsgálata
35/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Szili Adrián irodavezető
22./ A Duna Aszfalt Kft. Budapest IX. kerület Hajóállomás u. (38086/65) és (38086/67) hrsz.-ú területre forgalmirend változással járó felvonulási terület kialakítása céljára (teljes útlezárás) megkapott közterület-használati hozzájárulás módosítása iránti kérelme
62/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
23./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal igazgatási szünet elrendelése
30/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
24./ Az önkormányzati alkalmazottak munkahelyi elégedettségének emelése érdekében szükséges egyes intézkedések meghozataláról
61/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Mátyás Ferenc képviselő
25./ Történeti városrészek rehabilitációjának 2019. évi értékelése, 2020. évi programja
32/2/2020. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselő-testületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a Küldetés Egyesület 2019. évi szakmai munkájáról
54/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
2./ Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete Családok Átmeneti Otthonának 2019. évi szakmai munkájáról
55/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
3./ Tájékoztató a Hivatalban felhasznált PET palackok mennyiség csökkentéséről
56/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
4./ Tájékoztató a Ferencvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) 2019. évi működéséről
57/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
5./ Tájékoztató a Ferencvárosi Szociálpolitikai Kerekasztal 2019. évi működéséről
58/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
6./ Tájékoztató a „Tiszta ház, rendes udvar” program megvalósításáról
59/2020. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Baranyi Krisztina polgármester

Budapest, 2020. február 6.

Baranyi Krisztina
polgármesterImpresszum  Adatvédelem