Line Break (Shift + Enter) Városgazdálkodási Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2020. február 12-én (szerdán) 10.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest IX. kerület Ráday utca vonatkozásában kiírt vendéglátó-terasz pályázat elbírálása
Sz-47/2020. sz. előterjesztése (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
Baranyi Krisztina polgármester
2./ Budapest IX. kerület Tompa utca vonatkozásában kiírt vendéglátó-terasz pályázat elbírálása
Sz-46/2020 sz. előterjesztése (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Baranyi Krisztina polgármester
3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (II. forduló)
4/6/2020., 4/7/2020., 4/8/2020., 4/10/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet (4/6/2020)
Baranyi Krisztina polgármester
4./ Az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (I. forduló)
41/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
5./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (I. forduló)
42/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
6./ Javaslat az egyes önkormányzati rendeletek bevezető részeinek módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (egyfordulóban)
43/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Dombóvári Csaba jegyző
7./ Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos támogatási szerződések megkötésére illetve megbízási, közszolgáltatási és feladatellátási szerződések módosítására
44/2020. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
Baranyi Krisztina polgármester
8./ Beszámoló a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 2019. évi tevékenységéről
49/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Rimovszki Tamás, a Közterület-felügyelet igazgatója
9./ Közterület-használat (Budapest, IX. kerület Lónyay utca 38.) tárgyában hozott polgármesteri döntés felülvizsgálata
36/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Szili Adrián irodavezető
10./ Közterület-használat (Budapest, IX. kerület Lónyay utca 56-Ráday utca 57.) tárgyában hozott polgármesteri döntés felülvizsgálata
37/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Szili Adrián irodavezető
11./ Közterület-használat (Budapest, IX. kerület Erkel utca 18.) tárgyában hozott polgármesteri döntés felülvizsgálata
35/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Szili Adrián irodavezető
12./ A Duna Aszfalt Kft. Budapest IX. kerület Hajóállomás u. (38086/65) és (38086/67) hrsz.-ú területre forgalmirend változással járó felvonulási terület kialakítása céljára (teljes útlezárás) megkapott közterület-használati hozzájárulás módosítása iránti kérelme
62/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
13./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek a Ráday utca területére
Sz-40/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
14./ Kiszolgálási idő meghatározása
Sz-45/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
15./ Határozat módosítás
Sz-21/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Baranyi Krisztina polgármester
16./ Forgalmi rend változással járó felvonulási terület kialakítása céljára benyújtott közterület-használat iránti kérelmek
Sz-44/2020., Sz-48/2020., Sz-49/2020. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester

Budapest, 2020. február 6.

Szilágyi Zsolt s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem