Line Break (Shift + Enter) Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2020. február 12-én (szerdán) 15.30 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói feladatainak ellátására 2019. december 18. napján kiírt magasabb vezetői pályázat (pályázati eljárás) eredménytelenné nyilvánítása, valamint a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói feladatainak ellátására vonatkozó pályázat kiírása
47/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina
polgármester
2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (II. forduló)
4/6/2020.,4/8/2020., 4/9/2020., 4/10/2020., 4/11/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet (4/6/2020)
Baranyi Krisztina polgármester
3./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (I. forduló)
38/2020., 38/2/2020. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésére)
Baranyi Krisztina polgármester
4./ Javaslat az egyes önkormányzati rendeletek bevezető részeinek módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (egyfordulóban)
43/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Dombóvári Csaba jegyző
5./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2020/2021. nevelési évre
45/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Baranyi Krisztina polgármester
6./ A Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda óvodavezetőjének felmentési kérelme, valamint a Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására vonatkozó pályázat, és a pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározása
59/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Baranyi Krisztina polgármester
7./ Javaslat a Ferencvárosi Csudafa Óvoda, a Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda valamint a Ferencvárosi Csicsergő Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására adott magasabb vezetői megbízás meghosszabbításával kapcsolatos döntések meghozatalára
46/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
8./ Kézműipari Művészeti Diák Alapítvány támogatási kérelme
48/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Döme Zsuzsanna alpolgármester
9./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális tevékenység folytatására történő kijelölése
50/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester

Budapest, 2020. február 6.

Takács Máriusz s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem