Line Break (Shift + Enter) Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2020. február 12-én (szerda) 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (II. forduló)
4/6/2020., 4/7/2020., 4/8/2020., 4/9/2020., 4/10/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet (4/6/2020)
Baranyi Krisztina polgármester
2./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (I. forduló)
38/2020., 38/2/2020. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésére)
Baranyi Krisztina polgármester
3./ Javaslat az egyes önkormányzati rendeletek bevezető részeinek módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (egyfordulóban)
43/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Dombóvári Csaba jegyző
4./ Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos támogatási szerződések megkötésére illetve megbízási, közszolgáltatási és feladatellátási szerződések módosítására
44/2020. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
Baranyi Krisztina polgármester
5./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződének meghosszabbítása
10/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
6./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális tevékenység folytatására történő kijelölése
50/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
7./ Az önkormányzati alkalmazottak munkahelyi elégedettségének emelése érdekében szükséges egyes intézkedések meghozataláról
61/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Mátyás Ferenc képviselő
8./ A Budapest IX. Könyves Kálmán u. 24. szám alatti ingatlan sportcélú hasznosítására kiírt pályázat elbírálása
Sz-57/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
9./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-50/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
10./ Piaci alapon bérbe adott lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés határozatlan időre történő megkötése
Sz-52/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
11./ Lakás bérbeadása a Lakásrendelet 4. § (6) bekezdése alapján
Sz-56/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
12./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatát megillető elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattétel
Sz-51/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Baranyi Krisztina polgármester
Tájékoztatók
1./ Tájékoztató a „Tiszta ház, rendes udvar” program megvalósításáról
59/2020. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Baranyi Krisztina polgármester

Budapest, 2020. február 6.

Takács Krisztián s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem