Line Break (Shift + Enter) Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2020. február 12-én (szerdán) 13.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (II. forduló)
4/6/2020., 4/7/2020., 4/8/2020., 4/9/2020., 4/10/2020., 4/11/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet (4/6/2020)
Baranyi Krisztina polgármester
2./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (I. forduló)
38/2020., 38/2/2020. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésére)
Baranyi Krisztina polgármester
3./ Az allergiát okozó gyomnövények elterjedésének visszaszorításáról, valamint azok irtásának kötelezettségéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (I. forduló)
40/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
4./ Javaslat az egyes önkormányzati rendeletek bevezető részeinek módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (egyfordulóban)
43/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Dombóvári Csaba jegyző
5./ Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos támogatási szerződések megkötésére illetve megbízási, közszolgáltatási és feladatellátási szerződések módosítására
44/2020. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
Baranyi Krisztina polgármester
6./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2020/2021. nevelési évre
45/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Baranyi Krisztina polgármester
7./ Javaslat a 19. háziorvosi körzet működtetésére kötött feladat ellátási szerződés módosítására
Sz-62/2020. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
8./ Személyi térítési díj elengedése iránti kérelem
Sz-61/2020. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van,
ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselő-testületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a Küldetés Egyesület 2019. évi szakmai munkájáról
54/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
2./ Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete Családok Átmeneti Otthonának 2019. évi szakmai munkájáról
55/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
3./ Tájékoztató a Ferencvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) 2019. évi működéséről
57/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
4./ Tájékoztató a Ferencvárosi Szociálpolitikai Kerekasztal 2019. évi működéséről
58/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester

Budapest, 2020. február 6.

Torzsa Sándor s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem