Line Break (Shift + Enter) Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2020. január 30-án 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (I. forduló)
4/2020., 4/2/2020., 4/3/2020., 4/4/2020. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Baranyi Krisztina
polgármester
2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
5/2020., 5/2/2020. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Baranyi Krisztina polgármester
3./ Javaslat a kerületi szabályozási tervek és építési szabályzatok egyes rendelkezéseinek jogharmonizáció célú hatályon kívül helyezéséről szóló …/2020.(…..) önkormányzati rendelet megalkotására (egyfordulóban)
14/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Dombóvári Csaba jegyző
4./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása (egyfordulóban)
19/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Torzsa Sándor elnök
5./ Javaslat a helyi önkormányzat jelképeiről valamint a „Ferencváros” név használatáról szóló 6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására
24/2020. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
Baranyi Krisztina polgármester
6./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények (óvodák) és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2020. évi nyári és téli nyitvatartási rendje, valamint a 2020. évi munkaszüneti napok miatt áthelyezett munkanapok ügyelete
8/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
7./ Javaslat a József Attila-lakótelep teljes területének parkolási övezetté nyilvánítására, valamint P+R parkoló kialakításának megvizsgálására
2/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Jancsó Andrea Katalin képviselő,
Csóti Zsombor képviselő,
Hidasi Gyula képviselő,
Sajó Ákos képviselő
8./ Javaslati térfelügyeleti kamera kihelyezésére
11/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Rimovszki Tamás Ferencvárosi Közterület-felügyelet igazgatója
9./ Az Állami Számvevőszék 19146 számú a Nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése - FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság című jelentésében foglaltak megtárgyalása
12/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
10./ A Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény támogatási kérelme
13/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
11./ Javaslat a FESZOFE Kft. és a FEV IX. Zrt. felügyelőbizottsági tagjának megválasztására
15/2020. sz., 15/2/2020. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
12./Javaslat a Ferencvárosi Csudafa Óvoda alapító okiratának módosítására
16/2020. sz., 16/2/2020. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
13./ Javaslat a Ferencvárosi Munkásszálló működtetési feladatainak ellátásra
17/2020. sz., 17/2/2020. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
14./ Javaslat ellátási szerződés megkötésére fogyatékos személyek nappali ellátásának biztosítása céljából
18/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Jancsó Andrea szociális tanácsnok
15./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő köznevelési intézmények (Óvodák) 2018/2019. nevelési évben végzett szakmai munkájáról és a 2019/2020. nevelési év munkaterveinek véleményezése
20/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet
8. sz. melléklet
9. sz. melléklet
10. sz. melléklet
11. sz. melléklet
12. sz. melléklet
13. sz. melléklet
14. sz. melléklet
15. sz. melléklet
16. sz. melléklet
17. sz. melléklet
18. sz. melléklet
Baranyi Krisztina polgármester
16./ Ferencvárosi Méhecske Óvoda óvodavezetőjének felmentési kérelme, valamint a Ferencvárosi Méhecske Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői feladatinak ellátására vonatkozó pályázat, és a pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározása
26/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
17./ Javaslat a Duna Aszfalt Kft. közterület-használati díjának elengedésére benyújtott kérelmének elbírálása
23/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
18./ Javaslat önkormányzati bérlakások biztosítására családon belüli erőszak által okozott krízishelyzetek megoldása érdekében
33/2020. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
Baranyi Krisztina polgármester
19./ Budapest Főváros IX. kerület „BELSŐ-FERENCVÁROS (Közraktár utca (37061/8) hrsz közterület, 37061/7 hrsz-ú telek – (37060) hrsz-ú közterület határvonala - Vámház körút (kerülethatár) – Kálvin tér területe (kerülethatár) – Üllői út (kerülethatár) – Ferenc körút – Boráros tér által határolt terület) területére készülő Kerületi Építési Szabályzatáról” - partnerségi egyeztetés lezárása
27/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
20./ A jegyzői építésügyi igazgatási feladatok átadás-átvételével kapcsolatos megállapodás tervezet jóváhagyása
28/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
dr. Dombóvári Csaba jegyző
21./ Történeti városrészek rehabilitációjának 2019. évi értékelése, 2020. évi programja
32/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
22./ Önkormányzati hatósági ügyek
21/2020., 21/2-24/2020. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van,
ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselő-testületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről
3/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
2./ Tájékoztató a központi főtér TÉR_KÖZ pályázat keretében történő felújítása és ezzel összefüggésben az Ecseri úti metrófelszín rendezésének kérdéséről
25/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
3./ Tájékoztató Ferencváros főtérének (Bakáts projekt: Bakáts tér és környezete) TÉR_KÖZ pályázat keretében történő felújításáról
31/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
4./ Tájékoztató az Új Út Szociális Egyesület 2019. évi szakmai munkájáról
22/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Baranyi Krisztina polgármester
5./ Tájékoztató a „Tiszta ház, rendes udvar” program megvalósításáról
34/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Baranyi Krisztina polgármester

Budapest, 2020. január 23.

Baranyi Krisztina
polgármesterImpresszum  Adatvédelem