Line Break (Shift + Enter) Városgazdálkodási Bizottság

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2019. december 18-án (szerdán) 11.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek díszburkolatos területekre kiszolgálási idő meghatározásával:
Sz-368/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina
polgármester
2./ Forgalmi rend változással járó felvonulási terület kialakítására irányuló kérelem
Sz-370/2019., Sz-371/2019., Sz-372/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet / Sz-370/2019
2. melléklet / Sz-370/2019
1. melléklet / Sz-372/2019
Baranyi Krisztina
polgármester
3./ Díjcsökkentés iránti kérelem
Sz-369/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Baranyi Krisztina polgármester

Indokolás: A rendkívüli Városgazdálkodási Bizottsági ülés összehívását a 2020. január 1. napjától kezdődő közterület-használati kérelmek indokolják.

Budapest, 2019. december 16.

Szilágyi Zsolt s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem