Line Break (Shift + Enter) Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2019. december 12-én 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tevékenységéről
207/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Baranyi Krisztina
polgármester
2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
215/2019., 215/2/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
2. melléklet
Baranyi Krisztina polgármester
3./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendeletének megalkotására (egyfordulóban)
230/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina
polgármester
4./ Javaslat a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosítására
229/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Dombóvári Csaba jegyző
5./ 2020. évi éves ellenőrzési terv
213/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Dombóvári Csaba jegyző
6./ Javaslat gazdasági társaságok működésével kapcsolatos szerződések módosítására
228/2019. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
Baranyi Krisztina polgármester
7./ Javaslat közterületi-használati hozzájárulás megadására a Budapest, IX. kerület, Ráday u. 28. sz. 36840/1 hrsz. épületek elbontásával kapcsolatban
227/2019. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
Baranyi Krisztina polgármester
8./ Dr. Bácskai János szabadságmegváltása
226/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
9./ Javaslat a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói (magasabb vezetői) feladatok ellátása
vonatkozó pályázat kiírása
209/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
10./ Hozzájárulás visszavásárlási jog telekalakítással létrejövő ingatlanon történő bejegyzéséhez
225/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
11./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális tevékenység folytatására történő kijelölése
224/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
12./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződésének meghosszabbítása
231/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
13./ Javaslat a Patrona Hungariae Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola
és a Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium 2019. évi sporteszköz beszerzésének támogatására
223/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Baranyi Krisztina polgármester
14./ Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár nyugdíjasok és gyermekgondozási segélyben részesülők számára
biztosított ingyenes könyvtárhasználatról szóló együttműködési megállapodás megkötésére
222/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
15./ Javaslat a Moravcsik Alapítvány által nyújtott „pszichiátriai betegek nappali ellátása” tárgyában kötendő
ellátási szerződés megkötésére
221/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
16./ Javaslat ellátási szerződés megkötésére gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott fogyatékos gyermekek
bölcsődei ellátása ügyében
220/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
17./ Javaslat a Ferencváros Önkormányzata által felhasznált PET – palack mennyiség csökkentésére
212/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Torzsa Sándor képviselő
18./ Javaslat a Horizont Szociális Alapítvány tevékenységének közérdekűvé nyilvánítására
216/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Torzsa Sándor képviselő
19./ Javaslat a Ferencvárosban tapasztalható csatornaszag ügyében
210/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Takács Máriusz képviselő
20./ Javaslat Zöldfelületi vagyonkataszter létrehozására
214/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Jancsó Andrea képviselő
21./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2020. I. félévi munkaterve
219/2019. sz., 2019/2/2019. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
Baranyi Krisztina polgármester
22./ Javaslat a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgatója (vezető
állású munkavállaló) határozatlan idejű munkaviszonyának felmondással történő megszüntetésére
218/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
23./ Önkormányzati hatósági ügyek
217/2019., 217/2-24/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van,
ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselő-testületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről
211/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
2./ Tájékoztató a 2019. évi végrehajtott képviselő-testületi határozatokról
1/4/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Dombóvári Csaba jegyző

Budapest, 2019. december 5.

Baranyi Krisztina
polgármesterImpresszum  Adatvédelem