Line Break (Shift + Enter) Városgazdálkodási Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2019. december 11-én 11.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Javaslat bizottsági ügyrend elfogadására
Sz-358/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Szilágyi Zsolt elnök
2./ Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tevékenységéről
207/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Baranyi Krisztina
polgármester
3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
215/2019., 215/2/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
2. melléklet
Baranyi Krisztina polgármester
4./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendeletének megalkotására (egyfordulóban)
230/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina
polgármester
5./ Javaslat gazdasági társaságok működésével kapcsolatos szerződések módosítására
228/2019. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
Baranyi Krisztina polgármester
6./ Javaslat közterületi-használati hozzájárulás megadására a Budapest, IX. kerület, Ráday u. 28. sz. 36840/1 hrsz. épületek elbontásával kapcsolatban
227/2019. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
Baranyi Krisztina polgármester
7./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2020. I. félévi munkaterve
219/2019. sz., 2019/2/2019. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
Baranyi Krisztina polgármester
8./ A BKV Zrt. Budapest IX. kerület Ecseri úti metrófelszín területre forgalmirend változással járó munkaterület kialakítása céljára benyújtott közterület-használat iránti kérelme
Sz-349/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Baranyi Krisztina polgármester

Budapest, 2019. december 5.

Szilágyi Zsolt s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem