Line Break (Shift + Enter) Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2019. december 11-én (szerdán) 17.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Javaslat bizottsági ügyrend elfogadására
Sz-355/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Kállay Gáborné elnök
2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
215/2019., 215/2/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
2. melléklet
Baranyi Krisztina polgármester
3./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendeletének megalkotására (egyfordulóban)
230/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina
polgármester
4./ 2020. évi éves ellenőrzési terv
213/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Dombóvári Csaba jegyző
5./ Javaslat Zöldfelületi vagyonkataszter létrehozására
214/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Jancsó Andrea képviselő
6./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2020. I. félévi munkaterve
219/2019. sz., 2019/2/2019. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
Baranyi Krisztina polgármester
Tájékoztató:
1./Tájékoztató Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodásának 2019. évi háromnegyed éves helyzetéről
Sz-359/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester

Budapest, 2019. december 5.

Kállay Gáborné s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem