Line Break (Shift + Enter) Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2019. december 11-én (szerda) 15.30 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Javaslat bizottsági ügyrend elfogadására
Sz-356/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Takács Máriusz elnök
2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
215/2019., 215/2/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
2. melléklet
Baranyi Krisztina polgármester
3./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendeletének megalkotására (egyfordulóban)
230/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina
polgármester
4./ Javaslat a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói (magasabb vezetői) feladatok ellátása
vonatkozó pályázat kiírása
209/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
5./ Javaslat a Patrona Hungariae Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola
és a Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium 2019. évi sporteszköz beszerzésének támogatására
223/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Baranyi Krisztina polgármester
6./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2020. I. félévi munkaterve
219/2019. sz., 2019/2/2019. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
Baranyi Krisztina polgármester

Budapest, 2019. december 5.

Takács Máriusz s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem