Line Break (Shift + Enter) Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2019. december 11-én (szerdán) 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
215/2019., 215/2/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
2. melléklet
Baranyi Krisztina polgármester
2./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendeletének megalkotására (egyfordulóban)
230/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina
polgármester
3./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális tevékenység folytatására történő kijelölése
224/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
4./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződésének meghosszabbítása
231/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2020. I. félévi munkaterve
219/2019. sz., 2019/2/2019. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
Baranyi Krisztina polgármester
6./ Javaslat Zöldfelületi vagyonkataszter létrehozására
214/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Jancsó Andrea képviselő
7./ A Budapest IX. Könyves Kálmán u. 24. szám alatti ingatlan sportcélú hasznosításának ügye
Sz-366/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
8./ Magyar Írók Egyesülete által felhalmozott helyiség bérleti díj hátralék elengedésére vonatkozó kérelem elbírálása
Sz-363/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
9./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-362/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
10./ Lakás bérbeadása a Lakásrendelet 4. § (6) bekezdése alapján
Sz-364/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
11./ Lakás bérleti jogról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-361/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
12./ Javaslat a Budapest IX. kerület Rendőrkapitányság állományában szolgálatot teljesítő rendőr elhelyezésére
Sz-365/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
13./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye
Sz-360/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester

Budapest, 2019. december 5.

Takács Krisztián s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem