Line Break (Shift + Enter) Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2019. december 11-én (szerdán) 13.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Javaslat bizottsági ügyrend elfogadására
Sz-357/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Torzsa Sándor elnök
2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
215/2019., 215/2/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
2. melléklet
Baranyi Krisztina polgármester
3./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendeletének megalkotására (egyfordulóban)
230/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina
polgármester
4./ Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár nyugdíjasok és gyermekgondozási segélyben részesülők számára
biztosított ingyenes könyvtárhasználatról szóló együttműködési megállapodás megkötésére
222/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
5./ Javaslat a Moravcsik Alapítvány által nyújtott „pszichiátriai betegek nappali ellátása” tárgyában kötendő
ellátási szerződés megkötésére
221/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
6./ Javaslat ellátási szerződés megkötésére gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott fogyatékos gyermekek
bölcsődei ellátása ügyében
220/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
7./ Javaslat a Horizont Szociális Alapítvány tevékenységének közérdekűvé nyilvánítására
216/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Torzsa Sándor képviselő
8./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2020. I. félévi munkaterve
219/2019. sz., 2019/2/2019. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
Baranyi Krisztina polgármester
9./ Javaslat az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,9. és 10. házi gyermekorvosi körzetek működtetésére kötött feladat ellátási szerződések módosítására
Sz-350/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
10./ Javaslat a 21. háziorvosi körzet működtetésére kötött feladat ellátási szerződés módosítására
Sz-351/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
11./ Javaslat az ESZSB 154/2019. (IX.4.) sz. határozatának módosítására
Sz-352/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
12./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye
Sz-360/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester

Budapest, 2019. december 5.

Torzsa Sándor s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem