Line Break (Shift + Enter) Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2019. december 10-én (kedden) 16.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Tájékoztató a Multifunkciós Aréna tervéről
szóbeli előterjesztés
Szűcs Balázs főépítész
2./ Javaslat bizottsági ügyrend elfogadására
Sz-353/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Árva Péter elnök
3./ Javaslat a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 2020. I. félévi munkatervének elfogadására
Sz-354/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Árva Péter elnök
4./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
215/2019., 215/2/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
2. melléklet
Baranyi Krisztina polgármester
5./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendeletének megalkotására (egyfordulóban)
230/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina
polgármester
6./ Javaslat gazdasági társaságok működésével kapcsolatos szerződések módosítására
228/2019. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
Baranyi Krisztina polgármester
7./ Javaslat közterületi-használati hozzájárulás megadására a Budapest, IX. kerület, Ráday u. 28. sz. 36840/1 hrsz. épületek elbontásával kapcsolatban
227/2019. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
Baranyi Krisztina polgármester
8./ Hozzájárulás visszavásárlási jog telekalakítással létrejövő ingatlanon történő bejegyzéséhez
225/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina polgármester
9./ Javaslat a Ferencváros Önkormányzata által felhasznált PET – palack mennyiség csökkentésére
212/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Torzsa Sándor képviselő
10./ Javaslat a Ferencvárosban tapasztalható csatornaszag ügyében
210/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Takács Máriusz képviselő
11./ Javaslat Zöldfelületi vagyonkataszter létrehozására
214/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Jancsó Andrea képviselő
12./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2020. I. félévi munkaterve
219/2019. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
Baranyi Krisztina polgármester

Budapest, 2019. december 5.

Árva Péter s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem