Line Break (Shift + Enter) Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2019. november 25-én 17.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Javaslat a szervezeti és működési szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet módosítására (egy fordulóban), valamint a bizottsági és részönkormányzati tagok, elnökök megválasztására
197/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina
polgármester
2./ Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelőbizottsági és igazgatósági tagjainak megválasztására (FESZ Kft., FESZOFE Kft., FEV IX. Zrt.)
199/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina
polgármester
3./ Javaslat parkolás-üzemeltetéssel kapcsolatos döntések meghozatalára
200/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Baranyi Krisztina
polgármester
4./ Leövey Gimnáziumért Alapítvány támogatási kérelme
201/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Baranyi Krisztina
polgármester
5./ Javaslat a „Déli Zöld Parkkal” kapcsolatos döntések meghozatalára
203/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina
polgármester
6./ Javaslat „Humanitas Ferencváros” díj adományozására
202/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina
polgármester
7./ Önkormányzati hatósági ügyek
198/2019., 198/2-10/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina
polgármester

Indokolás: A meghívóban szereplő napirendi pontok javaslatainak előkészítése és egyeztetése indokolja, hogy a Képviselő-testület rendkívüli ülés keretében tárgyalja meg az előterjesztéseket.

Budapest, 2019. november 22.

Baranyi Krisztina
polgármesterImpresszum  Adatvédelem