Line Break (Shift + Enter) Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2019. október 10-én (csütörtökön) 9:00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., I. emeleti tárgyaló (I/24.)

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Javaslat az ESZSB 123/2019. (VI.26.) sz. határozat 2. pontjának és 143/2019.(IX.4.) sz. határozat visszavonására a 24. sz. háziorvosi körzet működtetése érdekében
Sz-322/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Indokolás: Önkormányzati ellátási érdekből bizottsági döntést szükséges hozni a 24. számú háziorvosi körzet működtetése érdekében, hogy november 01-től folyamatosan biztosítani tudjuk az egészségügyi alapellátást a háziorvosi körzet betegei részére.

Budapest, 2019. október 8.

Illyés Miklós s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem