Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2019. szeptember 25-én (szerdán) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pont: Előterjesztő:
1./ Az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2018” című pályázat keretében, a kerületi oktatási, nevelési intézmények részére nyújtott támogatási összeggel kapcsolatos elszámolás
Sz-317/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Görgényi Máté elnök
2./ „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2019” című pályázat elbírálása
Sz-318/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Görgényi Máté elnök
3./ 2019. évi lakóház-felújítási pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatás munkanemének módosítása
Sz-311/2019., Sz-312/2019., Sz-313/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat a Dunamelléki Református Egyházkerület közterület használati kérelmének (felvonulási terület, díjcsökkentés) elbírálására
Sz-319/2019. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Vendéglátó terasz kialakítására irányuló közterület használati kérelem díszburkolatos területre
Sz-320/2019. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Forgalmi rend változással járó felvonulási terület kialakítására irányuló kérelem
Sz-314/2019., Sz-316/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

dr. Bácskai János polgármester
7./ Állandó éjszakai nyitvatartási engedély módosítása
Sz-315/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Dombóvári Csaba jegyző

Budapest, 2019. szeptember 20.

Görgényi Máté s.k. elnökImpresszum  Adatvédelem