Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2019. szeptember 4-én (szerdán) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pont: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
177/2019. sz.,
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
177/2/2019. sz.
előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ A ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII.16.) önkormányzati rendelet módosítása (egyfordulóban)
181/2019. sz.
előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Dombóvári Csaba jegyző
3./ a./ Javaslat ingatlanok tulajdonjogának átruházására a Nemzeti Atlétikai Központ megvalósítása érdekében
185/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
b./ Javaslat ingatlanok tulajdonjogának átruházására a Multifunkcionális Csarnok megvalósítása érdekében
184/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat a Bakáts téri templom előtti terület fenntartására
183/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
5./ Pályázat kiírása a Ráday és Tompa utcában 2020. évben kialakítandó vendéglátó teraszokra
Sz-289/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ 2019. évi pályázat kiírása fenyőfa árusításra
Sz-290/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

dr. Bácskai János polgármester
7./ Forgalmi rend változással járó felvonulási terület kialakítására irányuló kérelem
Sz-293/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Díjcsökkentési kérelem
Sz-292/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

dr. Bácskai János polgármester
9./ Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület Budapest IX. kerület Ráday u. 2. sz. előtti díszburkolatos gyalogjárda területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme
Sz-294/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a VVKB 2019. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-300/2019. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Görgényi Máté elnök

Budapest, 2019. augusztus 30.

Görgényi Máté s.k. elnökImpresszum  Adatvédelem