Tevékenység Gazdasági Bizottság

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2019. augusztus 14-én (szerdán) 13.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ A Budapest, IX. Könyves Kálmán krt. 24. sz. alatti ingatlan (hrsz.: 38265) 2 évre szóló sportcélú hasznosításának ügye
Sz-277/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a Budapest IX. kerület Rendőrkapitányság állományában szolgálatot teljesítő rendőr elhelyezésére
Sz-278/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

dr. Bácskai János polgármester
3./ Lakás bérbeadása a Lakásrendelet 4. § (6) bekezdése alapján
Sz-279/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Indokolás:
A Budapest, IX. Könyves Kálmán krt. 24. sz. alatti ingatlan hasznosítására irányuló pályázat elbírálási határideje 2019. augusztus 17-én lejár, elbírálás céljából szükséges a Gazdasági Bizottság összehívása.
Budapest, 2019. augusztus 13.

Mezey István s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem