Line Break (Shift + Enter) Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2019. július 10-én (szerda) 08:30 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Javaslat a 30. háziorvosi körzet működtetésére
Sz-276/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Indokolás: Szükséges módosítani a 30. háziorvosi körzet működtetésére kötött feladatellátási szerződést a háziorvosi rendelő telephelyének változása (1097 Budapest, Ecseri út 19.) miatt, hogy a az egészségügyi szolgáltató az átalakítást követően a szükséges szakhatósági engedélyeket mielőbb be tudja szerezni, és a megújult rendelőben tudja fogadni a lakosokat.

Budapest, 2019. július 5.

Illyés Miklós s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem