Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2019. június 27-én (csütörtökön) 13.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pont: Előterjesztő:
1./ Javaslat a 2019. évi lakóház felújítási pályázatok elbírálására
Sz-235/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
(A lemondó nyilatkozatok az irodán, illetve az ülésen megtekinthetők.)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
158/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Indokolás:
A lakóház felújítási pályázat 2019. április 30-tól június 7-ig került kiírásra. Pályázat csak az elbírálást követően megkezdett felújítási munkákra nyújtható be. A felújítási munkák mielőbbi megkezdéséhez szükséges a bizottság döntése.
Budapest, 2019. június 26.

Görgényi Máté s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem