Tevékenység József Attila Városrészi Önkormányzata

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2019. június 27-én (csütörtök) 07.00
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Budapest, Bakáts tér 14. II. emeleti tanácsterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Javaslat a 2019. évi lakóház felújítási pályázatok elbírálására
Sz-235/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
(A lemondó nyilatkozatok az irodán, illetve az ülésen megtekinthetők.)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ A Képviselő-testület 129/2019. (IV.25.) számú határozatának módosítása (STRABAG Zrt.)
141/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ Az M3 rekonstrukcióval kapcsolatos felvonulási területek kialakítására vonatkozó közterület-használati kérelem
171/2019 sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. II. félévi munkaterve
152/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a RÖNK 2019. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-237/2019. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Sajó Ákos elnök

Indokolás:
Az Sz-235/2019 számú „Javaslat a 2019. évi lakóház felújítási pályázatok elbírálására” című előterjesztésről a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2019. június 27-én dönt, melyhez szükséges a József Attila Városrészi Önkormányzat előzetes véleményezése.

Budapest, 2019. június 26.

Sajó Ákos s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem