Line Break (Shift + Enter) Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2019. június 27-én (csütörtökön) 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó 7/2006.(III.10.) önkormányzati rendelet módosítása (egyfordulóban)
145/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása (egyfordulóban)
155/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
3./ Együttműködési Megállapodás az Egészséges Budapest Program Dél-pesti Centrumkórház fejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati ingatlankiváltásról
157/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

dr. Bácskai János polgármester
4./ Budapest, IX. kerület DÉL-PESTI CENTRUM KÓRHÁZ ÉS KÖRNYÉKE Kerületi Építési Szabályzat (I. forduló)
156/2019. sz.
előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet
8. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
5./Budapest Főváros IX. kerület NÉPLIGET VOLÁNBUSZ területére vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat módosításának megindítása
167/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)


dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
6./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
158/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)


dr. Bácskai János polgármester
7./ Javaslat közterület-használati hozzájárulás megadására a BKK Zrt. részére a Ferde utca Határ út által határolt területre
151/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

dr. Bácskai János polgármester
8./ JavA Képviselő-testület 129/2019. (IV.25.) számú határozatának módosítása (STRABAG Zrt.)
141/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
9./ A THE OFFICE BURGER Kft. felülvizsgálati kérelme az 59/2019. (04.25.) közter. számú polgármesteri döntés ellen
139/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

dr. Bácskai János polgármester
10./ TasteOfLife Kft. felülvizsgálati kérelme az 207/2019 (V.15.) számú VVKB döntés ellen
140/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

dr. Bácskai János polgármester
11./ Javaslat „botlatókő” elhelyezésére
142/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

dr. Bácskai János polgármester
12./ Javaslat a FESZOFE Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítására
144/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
13./ A Bp. IX. Illatos út 3-5. szám alatti ingatlan 2007 m2 alapterületű részének bérbeadására kiírt pályázat elbírálása
146/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

dr. Bácskai János polgármester
14./ A Köztes Átmenetek Nonprofit Kft által bérelt nem lakás céljára szolgáló helyiség határozott idejű bérleti szerződésének meghosszabbítása
143/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

dr. Bácskai János polgármester
15./ Okos tantermek kialakításának támogatása
159/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
16./ Javaslat a Képviselő-testület 128/2019. (IV.25.) számú határozatának módosítására
166/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
17./ A Ferencvárosi Vasutas Sportkör által megvalósítandó kézilabdacsarnok létesítéséhez szükséges önrész biztosításához támogatás nyújtása
168/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
18./ A 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése
154/2019. sz.
előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
19./ Közszolgáltatási szerződés – Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesülete
148/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
20./ Alapítványi támogatási kérelmek
161/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
dr. Bácskai János polgármester
21./ Kötelezettségvállalás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához
153/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
22./ 2018. évi kulturális pályázati beszámolók elfogadása (alapítványok)
147/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
23./ Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Alapító okiratának, SZMSZ-ének, és Szakmai Programjának módosítására
162/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
24./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. II. félévi munkaterve
152/2019. sz.
előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
25./ Javaslat a „Ferencváros Magyary Zoltán Díja” adományozására
150/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Dombóvári Csaba jegyző
26./ Önkormányzati hatósági ügyek
163/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselő-testületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a történeti városrészek rehabilitációjának évközi értékeléséről
164/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
2./ Tájékoztató a CF Pharma Gyógyszergyártó Kft. 2019. május 28. napján tartott taggyűléséről
165/2019. sz.
előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről
149/2019. sz.
előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Tájékoztató a 2018. és a 2019. évi végrehajtott képviselő-testületi határozatokról
1/2/2019. sz.
előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Dombóvári Csaba jegyző

Budapest, 2019. június 21.

Dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem