Tevékenység Gazdasági Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2019. június 26-án (szerda) 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó 7/2006.(III.10.) önkormányzati rendelet módosítása (egyfordulóban)
145/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Együttműködési Megállapodás az Egészséges Budapest Program Dél-pesti Centrumkórház fejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati ingatlankiváltásról
157/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat a FESZOFE Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítására
144/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4./ A Bp. IX. Illatos út 3-5. szám alatti ingatlan 2007 m2 alapterületű részének bérbeadására kiírt pályázat elbírálása
146/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ A Köztes Átmenetek Nonprofit Kft által bérelt nem lakás céljára szolgáló helyiség határozott idejű bérleti szerződésének meghosszabbítása
143/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Javaslat a Képviselő-testület 128/2019. (IV.25.) számú határozatának módosítására
166/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
7./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. II. félévi munkaterve
152/2019. sz.
előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Javaslat a 38021/9 hrsz-ú (Budapest IX. kerület Nádasdy utca) ingatlan térítésmentes tulajdonba vételére
Sz-252/2019. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
9./ Bp. IX., Ráday u. 19. szám alatti társasházban lévő közös tulajdonú helyiség elidegenítése
Sz-253/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Bp. IX., Ráday u. 16. szám alatti társasházban lévő közös tulajdonú helyiség elidegenítése
Sz-254/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ A Magyar Szakszervezeti Szövetség által bérelt nem lakás céljára szolgáló helyiség határozott idejű bérleti szerződésének meghosszabbítása
Sz-255/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiség után fizetendő bérleti díj mérséklése
Sz-256/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
13./ Javaslat a Budapest IX. kerület Rendőrkapitányság állományában szolgálatot teljesítő rendőr elhelyezésére
Sz-257/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ Szolgálati lakás juttatása az önkormányzat és intézményeiben dolgozók részére
Sz-258/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
15./ Lakás bérbeadása a Lakásrendelet 4.§ (6) bekezdése alapján
Sz-259/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
16./ Lakás bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-260/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
17./ Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye
Sz-261/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
18./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatát megillető elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattétel
Sz-270/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a GB 2019. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-241/2019. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Mezey István elnök

Budapest, 2019. június 21.

Mezey István s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem