Line Break (Shift + Enter) Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2019. május 16-án (csütörtökön) 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi I.-XII. havi gazdálkodásáról (egyfordulóban)
121/2019. sz., 121/2/2019. sz., 121/3/2019. sz., 121/4/2019. sz., 121/5/2019. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítása (II. forduló)
120/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
136/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Kállay Gáborné alpolgármester
4./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása (egyfordulóban)
128/2019. sz.
előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
5./ Javaslat a FESZOFE Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítására
131/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

dr. Bácskai János polgármester
6./ Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2018. évi beszámolója, és 2019. évi üzleti terve
134/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet

dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila elnök-vezérigazgató
7./ Javaslat a nyári táboroztatással összefüggő feladatok önként vállalt feladatként való biztosítására
113/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Kállay Gáborné alpolgármester
8./ Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának státuszbővítésére
133/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
9./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
123/2019. sz., 123/2/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
10./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról
122/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

dr. Bácskai János polgármester
11./ 2018. évi éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló éves ellenőrzési jelentés
125/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
12./ A Bp. IX. Lenhossék u. 10. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt nyilvános pályázat elbírálása
119/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ Javaslat telekalakítási megállapodás megkötésére az AVICO Riverbay Ingatlanforgalmazó Kft-vel
82/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester és Mezey István önkormányzati képviselő
14./ Javaslat a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány, a Budapest Art Center Nonprofit Kft. központi költségvetési támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására, valamint javaslat a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány és a Budapest Art Center Nonprofit Kft. részére biztosítandó támogatásról szóló döntés meghozatalára
129/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
15./ Javaslat a „Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Aprók Háza IX/4 sz. bölcsőde konyhájának felújítása - Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására 2019” című pályázat benyújtására
116/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
16./ Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 2019” című pályázat benyújtására
132/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
17./ Javaslat a Budapest, IX. kerület Börzsöny utca 11-13. számú társasház felújításával kapcsolatos döntések meghozatalára
117/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
18./ Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapítvány támogatási kérelme
114/2019. sz.
előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
19./ Beszámoló a Budapest Főváros IX Kerület Ferencváros Önkormányzatának „deák” Tanulmányi Ösztöndíj Közalapítványával 2018. évi tevékenységéről, a 2019. évi támogatási szerződés megkötésére
127/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
20./ Értékelés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
126/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
21./ 2018. évi Civil és Kulturális pályázati beszámolók elfogadása (alapítványok)
115/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
22./ Javaslat a „Ferencváros Schmidt Egon-díja” adományozására
118/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság, Görgényi Máté elnök
23./ Önkormányzati hatósági ügyek
124/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Dombóvári Csaba jegyző
Kállay Gáborné alpolgármester
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselő-testületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről
112/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Tájékoztató a Ferencváros Önkormányzata részére 2018. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásairól
135/2019. sz.
előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila elnök-vezérigazgató
3./ Tájékoztatás a „Tiszta ház, rendes udvar” program megvalósításáról
130/2019. sz.
előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Budapest, 2019. május 10.

Dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem