Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2019. május 15-én (szerdán) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pont: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi I.-XII. havi gazdálkodásáról (egyfordulóban)
121/2019. sz., 121/2/2019. sz., 121/3/2019. sz., 121/4/2019. sz., 121/5/2019. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a FESZOFE Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítására
131/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

dr. Bácskai János polgármester
3./ Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2018. évi beszámolója, és 2019. évi üzleti terve
134/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet

dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila elnök-vezérigazgató
4./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
123/2019. sz., 123/2/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
5./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról
122/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

dr. Bácskai János polgármester
6./ Javaslat telekalakítási megállapodás megkötésére az AVICO Riverbay Ingatlanforgalmazó Kft-vel
82/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester és Mezey István önkormányzati képviselő
7./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek a Ráday utca területére
Sz-196/2019. sz., Sz-197/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek díszburkolatos területekre kiszolgálási idő meghatározásával
Sz-183/2019. sz., Sz-184/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek díszburkolatos területekre
Sz-190/2019. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Díjcsökkentés iránti kérelmek
Sz-185/2019.
1. sz. melléklet
Sz-189/2019.
1. sz. melléklet
Sz-191/2019.
1. sz. melléklet
Sz-192/2019.
1. sz. melléklet
Sz-193/2019.

1. sz. melléklet
Sz-194/2019.
1. sz. melléklet
Sz-195/2019.
1. sz. melléklet
Sz-212/2019.
1. sz. melléklet

Sz-213/2019.
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
11./ Határozat módosítása
Sz-214/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ A HPS Experience Kft. – a Vodafone székházban zajló rendezvény külső helyszínének használatára vonatkozó közterület-használat iránti kérelme
Sz-198/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ A Stereo Kft. – XVI. Református Zenei Fesztivál c. kulturális rendezvény megtartására irányuló díjmentes közterület-használat iránti kérelme
Sz-199/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ A Metrodom Kivitelező Kft. Budapest IX. kerület Tóth Kálmán u. 27. - 31. sz. előtti területre forgalmirend változással járó felvonulási terület kialakítása céljára (daruzás) benyújtott közterület-használat iránti kérelme
Sz-203/2019. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
15./ „Ferencváros Schmidt Egon-díja” adományozása
Sz-186/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság, Görgényi Máté elnök
16./ Vendéglátó üzletek állandó éjszakai nyitvatartásának engedélyezése iránti kérelmek
Sz-188/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Dombóvári Csaba jegyző
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a VVKB 2019. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-187/2019. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Görgényi Máté elnök

Budapest, 2019. május 10.

Görgényi Máté s.k. elnökImpresszum  Adatvédelem