Tevékenység Gazdasági Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2019. május 15-én (szerda) 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi I.-XII. havi gazdálkodásáról (egyfordulóban)
121/2019. sz., 121/2/2019. sz., 121/3/2019. sz., 121/4/2019. sz., 121/5/2019. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítása (II. forduló)
120/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2018. évi beszámolója, és 2019. évi üzleti terve
134/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet

dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila elnök-vezérigazgató
4./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
123/2019. sz., 123/2/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
5./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról
122/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

dr. Bácskai János polgármester
6./ A Bp. IX. Lenhossék u. 10. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt nyilvános pályázat elbírálása
119/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Javaslat telekalakítási megállapodás megkötésére az AVICO Riverbay Ingatlanforgalmazó Kft-vel
82/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester és Mezey István önkormányzati képviselő
8./ Javaslat a Budapest, IX. kerület Börzsöny utca 11-13. számú társasház felújításával kapcsolatos döntések meghozatalára
117/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./Üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázata
Sz-204/2019. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
10./ A Fekete Nyolcas Bt. bérleti díjmérséklési kérelme
Sz-216/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ A BMC Budapest Music Center Kulturális Szolgáltató Kft. Budapest IX. kerület, Mátyás u. 9. pince I. szám alatti helyiség után fizetendő bérleti díj szüneteltetés iránti kérelme
Sz-205/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ A piaci alapon bérbe adott lakások lakbéremelése
Sz-206/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-207/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ Lakás bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-208/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
15./ Budapest IX. kerület Üllői út 19. III.lh. fszt. 1/A. (hrsz: 36835/0/A/33) szám alatti lakásra vonatkozó elővásárlási jog
Sz-209/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a Ferencváros Önkormányzata részére 2018. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásairól
135/2019. sz.
előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila elnök-vezérigazgató
2./ Tájékoztatás a „Tiszta ház, rendes udvar” program megvalósításáról
130/2019. sz.
előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Tájékoztató a GB 2019. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-219/2019. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Mezey István elnök

Budapest, 2019. május 10.

Mezey István s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem