Line Break (Shift + Enter) Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2019. május 15-én (szerda) 13:00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi I.-XII. havi gazdálkodásáról (egyfordulóban)
121/2019. sz., 121/2/2019. sz., 121/3/2019. sz., 121/4/2019. sz., 121/5/2019. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
136/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
3./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása (egyfordulóban)
128/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
4./ Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2018. évi beszámolója, és 2019. évi üzleti terve
134/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
4. sz. melléklet

dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila elnök-vezérigazgató
5./ Javaslat a nyári táboroztatással összefüggő feladatok önként vállalt feladatként való biztosítására
113/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Kállay Gáborné alpolgármester
6./ Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának státuszbővítésére
133/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
7./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
123/2019. sz., 123/2/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
8./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról
122/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

dr. Bácskai János polgármester
9./ Javaslat a „Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Aprók Háza IX/4 sz. bölcsőde konyhájának felújítása - Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására 2019” című pályázat benyújtására
116/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 2019” című pályázat benyújtására
132/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Beszámoló a Budapest Főváros IX Kerület Ferencváros Önkormányzatának „deák” Tanulmányi Ösztöndíj Közalapítványával 2018. évi tevékenységéről, a 2019. évi támogatási szerződés megkötésére
127/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
12./ Értékelés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
126/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
13./ Trappancs Szervátültetett Gyermekek Rehabilitációs és Sportegyesületének és a Magyar Goju-Kai Szövetség kérelme
Sz-200/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

2. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
14./ Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási és Egzisztencia-teremtési Közösségi Programban (LÉLEK-Program) a 3. szintű elhelyezése keretében való bérleti jogviszony elnyerése
Sz-201/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Illyés Miklós bizottság elnöke
15./ Személyi térítési díjak elengedése iránti kérelmek
Sz-202/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató az ESZSB 2019. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-220/2019. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Illyés Miklós elnök

Budapest, 2019. május 10.

Illyés Miklós s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem