Line Break (Shift + Enter) Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2019. április 25-én (csütörtökön) 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről
60/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 11/2015. (IV. 28.) rendeletének módosítása (egyfordulóban)
61/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítása (I. forduló)
88/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

dr. Bácskai János polgármester
4./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése szerinti döntés meghozatala a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának emeléséről
87/2019. sz.
előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Az Új Út Szociális Egyesület által bérelt helyiségekben a bérleti jogviszony időtartama alatt elvégzett értéknövelő beruházások megtérítése
92/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

dr. Bácskai János polgármester
6./ A Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ Alapító Okiratának módosítása
94/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Javaslat bírósági ülnökök megválasztására
99/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

dr. Bácskai János polgármester
8./ Javaslat telekalakítási megállapodás megkötésére a ROSALIA HÁZ Kft-vel
100/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
9./ Javaslat telekalakítási megállapodás megkötésére az AVICO Riverbay Ingatlanforgalmazó Kft-vel
82/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
10./ Javaslat önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok használatba adására
105/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
11./ Javaslat az M3 rekonstrukcióval kapcsolatos egyes döntések meghozatalára
106/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
12./ Javaslat Bicskei Európa-Bajnokai 84’ Egyesület által bemutatott program támogatására
101/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
13./ Szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztása
98/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Dombóvári Csaba jegyző mint a Helyi Választási Iroda vezetője
14./ Javaslat az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány által kiírt "Nemzeti Ovi-Sport Program" pályázat megvalósításához szükséges fejlesztési támogatás odaítélésére
102/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Zombory Miklós alpolgármester
15./ Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ, valamint a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat által fenntartott óvodák között megkötött munkamegosztási megállapodások módosítása
103/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet
8. sz. melléklet
9. sz. melléklet
Zombory Miklós alpolgármester
16./ Javaslat a rászoruló gyermekek étkezésének kiegészítésére
90/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
17./ Alapítványi támogatási kérelmek
93/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
18./ Javaslat a közszolgáltatási szerződések módosítására
95/2019. sz.
előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
19./ Javaslat a kulturális tevékenységet végző, valamint a civil szervezetek 2019. évi támogatására benyújtott pályázatok elbírálására (alapítványok)
96/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
20./ Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ státuszbővítési kérelme
97/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
21./ Interpellációra adott válasz
83/2/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
22./ Javaslat a parkolás-üzemeltetési feladat ellátásának biztosítása érdekében új közbeszerzési eljárás kiírásával kapcsolatos döntésre
109/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina képviselő
23./ Javaslat Vizsgálóbizottság létrehozására
110/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina képviselő
24./ Kérdés
111/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina képviselő
25./ Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgató munkakör betöltésére vonatkozó pályázat elbírálása
89/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
26./ „Ferencváros Sportjáért” díj adományozása
107/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, Illyés Miklós elnök
27./ Javaslat „Pro Facultate Ferencváros” díj adományozására
108/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, Illyés Miklós elnök
28./ Önkormányzati hatósági ügyek
91/2019., 91/2-5/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Dombóvári Csaba jegyző
Kállay Gáborné alpolgármester
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselő-testületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről
86/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Tájékoztatás a „Tiszta ház, rendes udvar” program megvalósításáról
104/2019. sz.
előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester

Budapest, 2019. április 17.

Dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem