Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2019. április 24-én (szerdán) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pont: Előterjesztő:
1./ Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről
60/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1.sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 11/2015. (IV. 28.) rendeletének módosítása (egyfordulóban)
61/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat telekalakítási megállapodás megkötésére a ROSALIA HÁZ Kft-vel
100/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4 Javaslat telekalakítási megállapodás megkötésére az AVICO Riverbay Ingatlanforgalmazó Kft-vel
82/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
5./ Javaslat önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok használatba adására
105/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
6./ Javaslat az M3 rekonstrukcióval kapcsolatos egyes döntések meghozatalára
106/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
7./ Ferencvárosi Polgárőr Egyesület 2018. évi működési költségeihez nyújtott támogatási összeggel kapcsolatos elszámolás
Sz-177/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Görgényi Máté elnök
8./ Ferencvárosi Polgárőr Egyesület támogatási kérelme
Sz-178/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Javaslat a 2019. évi Föld Napja alkalmából egynyári virágpalánták kiosztására meghirdetett pályázat elbírálására
Sz-146/2019. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ 2018. évi lakóház-felújítási pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatás munkanemének módosítása előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Sz-156/2019.
1. sz. melléklet
Sz-157/2019.
1. sz. melléklet
Sz-158/2019.
1. sz. melléklet
Sz-181/2019.
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
11./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek a Ráday utca területére
Sz-131/2019., Sz-149/2019. sz.előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek díszburkolatos területekre kiszolgálási idő meghatározásával
Sz-132/2019., Sz-133/2019., Sz-134/2019., Sz-135/2019., Sz-136/2019., Sz-150/2019., Sz-152/2019., sz., Sz-153/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ Egyéb közterület-használat iránti kérelem díszburkolatos területre
Sz-137/2019. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ Kiszolgálási idő meghatározása
Sz-138/2019., Sz-151/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
15./ Felvonulási terület kialakítására irányuló kérelmek
Sz-139/2019., Sz-155/2019., Sz-180/2019. sz.előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
16./ Díjcsökkentés iránti kérelem
Sz-140/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
17./ Határozat módosítás iránti kérelem
Sz-141/2019., Sz-142/2019., Sz-154/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
18./ Vendéglátó üzletek állandó éjszakai nyitvatartásának engedélyezése iránti kérelmek
Sz-143/2019., Sz-144/2019., Sz-145/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Dombóvári Csaba jegyző
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a VVKB 2019. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-148/2019. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Görgényi Máté elnök

Budapest, 2019. április 17.

Görgényi Máté s.k. elnökImpresszum  Adatvédelem