Tevékenység Gazdasági Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2019. április 24-én (szerda) 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítása (I. forduló)
88/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése szerinti döntés meghozatala a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának emeléséről
87/2019. sz.
előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Az Új Út Szociális Egyesület által bérelt helyiségekben a bérleti jogviszony időtartama alatt elvégzett értéknövelő beruházások megtérítése
92/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

dr. Bácskai János polgármester
4./ A Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ Alapító Okiratának módosítása
94/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Javaslat telekalakítási megállapodás megkötésére a ROSALIA HÁZ Kft-vel
100/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
6./ Javaslat telekalakítási megállapodás megkötésére az AVICO Riverbay Ingatlanforgalmazó Kft-vel
82/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
7./ Javaslat önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok használatba adására
105/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1.sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
8./ Javaslat az M3 rekonstrukcióval kapcsolatos egyes döntések meghozatalára
106/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
9./ A Budapest IX. ker. Könyves Kálmán körút 24. szám alatti ingatlan sportcélú hasznosításának ügye
Sz-159/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződésének meghosszabbítása
Sz-160/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Budapest IX kerület Ecseri út 23. alatti ingatlanon lévő közös tulajdon eladása
Sz-161/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-162/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ Lakás bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-163/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügyei
Sz-164/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről
104/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Tájékoztató a GB 2019. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-165/2019. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Mezey István elnök

Budapest, 2019. április 17.

Mezey István s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem