Line Break (Shift + Enter) Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2019. március 28-án (csütörtökön) 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosítására
80/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Kállay Gáborné alpolgármester
2./ Javaslat a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
67/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ A Ferencvárosi Napfény Óvoda óvodavezetőjének – pályázati eljárás lefolytatása nélküli (első megbízás hosszabbítása) – újabb 5 éves időtartamra szóló magasabb vezetői megbízása
63/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Zombory Miklós alpolgármester
4./ Javaslat Önkormányzat által történő saját halottá nyilvánításra
57/2019. sz.
előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ A Budapest, IX. Gát u. 25. I. emelet 8. sz. alatti helyiség határozott idejű bérbeadása a közérdekű tevékenységet folytató Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány részére
65/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

dr. Bácskai János polgármester
6./ A Budapest IX. kerület, Lenhossék u. 10. szám alatti ingatlan pályázat útján történő elidegenítése
64/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség határozott idejű bérleti szerződésének meghosszabbítása
66/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

dr. Bácskai János polgármester
8./ A Bp. IX. kerület Illatos út 3-5. szám alatti ingatlan egy részének hasznosítási ügye
73/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Javaslat a Bakáts téri templom toronyórájának felújítására
81/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

dr. Bácskai János polgármester
10./ Javaslat telekalakítási megállapodás megkötésére az AVICO Reiverbay Ingatlanforgalmazó Kft-vel
82/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ A Budapest IX. kerület, Gát u. 25. szám alatti helyiség használatának engedélyezése a Ferencvárosi Közterület-felügyelet munkatársai részére
59/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Rimovszki Tamás, Ferencvárosi Közterület-felügyelet igazgató
12./ Javaslat a Ferencvárosi Torna Club jubileumi támogatására
71/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ Javaslat a Kalotherm Zrt. kérelmének elbírálására
56/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ FESZOFE Kft. és FEV IX. Zrt. közszolgáltatási szerződésének módosítása
84/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
15./ Alapítványok támogatási kérelmei
74/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester
16./ Ferencvárosi Pinceszínház státuszbővítési kérelme
69/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
17./ Javaslat a közszolgáltatási szerződések módosítására
68/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
18./ Ferencvárosi „deák" Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása
85/2019. sz.
előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
19./ Javaslat a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Érdekképviseleti Fórum megalakításának és működésének szabályai meghatározására, valamint képviselő delegálása a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Érdekképviseleti Fórumába
78/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
20./ a) Károli Gáspár Református Egyetem fejlesztése - egykori BÁV Székház ingatlanfejlesztése kapcsán a beruházás kiemelt fejlesztési területté történő nyilvánítása
b) Budapest Főváros IX. kerület „BELSŐ-FERENCVÁROS (Közraktár utca (37061/8) hrsz közterület, 37061/7 hrsz-ú telek – (37060) hrsz-ú közterület határvonala - Vámház körút (kerülethatár) – Kálvin tér területe (kerülethatár) – Üllői út (kerülethatár) – Ferenc körút –Boráros tér által határolt terület) területére készülő Kerületi Építési Szabályzatáról” módosításának megindítása
79/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
21./ Javaslat térfelügyeleti kamera kihelyezésére
58/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet igazgatója
22./ „Tiszta ház, rendes udvar” program megvalósítása
72/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
23./ Interpelláció
83/2019. sz.
előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Pál Tibor frakcióvezető
24./ Autóbusz vonal bővítése a IX., Ecseri út – Nagyvárad tér közötti szakaszon
70/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Pál Tibor frakcióvezető
25./ „Ferencváros József Attila Díja” adományozása
55/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság, Mészáros László elnök
26./ Javaslat a „Ferencváros Közbiztosnságáért” díj adományozása
54/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság, Görgényi Máté elnök
27./ Önkormányzati hatósági ügyek
62/2019. sz., 62/2-6/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
dr. Dombóváry Csaba jegyző
Kállay Gáborné alpolgármester
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselő-testületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről
53/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Tájékoztató a 2018. évi 2019. évi végrehajtott képviselő-testületi határozatokról
1/2019. sz.
előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Dombóváry Csaba jegyző
3./ Tájékoztató a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona 2018. évben végzett szakmai munkájáról
76/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
4 ./ Tájékoztató a Sorsunk és Jövőnk Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2018. évi szakmai munkájáról
77/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
5 ./ Tájékoztató a Gond-Viselés Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi szakmai munkájáról
75/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester

Budapest, 2019. március 22.

Dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem