Line Break (Shift + Enter) Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2019. március 27-én (szerda) 13:00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosítására
80/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Kállay Gáborné alpolgármester
2./ A Ferencvárosi Napfény Óvoda óvodavezetőjének – pályázati eljárás lefolytatása nélküli (első megbízás hosszabbítása) – újabb 5 éves időtartamra szóló magasabb vezetői megbízása
63/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Zombory Miklós alpolgármester
3./ A Budapest, IX. Gát u. 25. I. emelet 8. sz. alatti helyiség határozott idejű bérbeadása a közérdekű tevékenységet folytató Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány részére
65/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat a Ferencvárosi Torna Club jubileumi támogatására
71/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Alapítványok támogatási kérelmei
74/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester
6 ./ Javaslat a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Érdekképviseleti Fórum megalakításának és működésének szabályai meghatározására, valamint képviselő delegálása a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Érdekképviseleti Fórumába
78/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
7./ Javaslat az 1. számú háziorvosi körzet működtetésére
Sz-88/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ 2018. évi egészségügyi alapellátási pályázat megvalósításának módosítására irányuló kérelmek
Sz-86/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
9./ Javaslat a 19. számú háziorvosi körzet működtetésére kötött feladatellátási szerződés módosítására
Sz-87/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona 2018. évben végzett szakmai munkájáról
76/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
2 ./ Tájékoztató a Sorsunk és Jövőnk Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2018. évi szakmai munkájáról
77/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
3 ./ Tájékoztató a Gond-Viselés Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi szakmai munkájáról
75/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
4./ Tájékoztató a Menhely Alapítvány 2018. évi szakmai munkájáról
Sz-130/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
5./ Tájékoztató az ESZSB 2019. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-81/2019. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Illyés Miklós elnök

Budapest, 2019. március 22.

Illyés Miklós s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem