Line Break (Shift + Enter) Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2019. március 06-án (szerda) 10:00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Javaslat az egészségügyi prevencióra előirányzott keretösszeg felosztására
Sz-78/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)


dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a 2019. évi szabadidősport pályázat meghirdetésére
Sz-76/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
3./ Javaslat az óvodai sport tevékenységre előirányzott keretösszeg felosztására
Sz-75/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester

Indokolás:
A 2019. évi költségvetés elfogadását követően a kulturális, civil, egyházi, nemzetiségi, sport, és egészségügyi területen történő pályázatok mielőbbi kiírása indokolt, hogy az érintett szervezetek számára megfelelő idő álljon rendelkezésre a pályázatok elkészítésre, valamint a tervezett áprilisi döntést megelőzően a pályázatok összesítése és döntésre előkészítése megtörténhessen.

Budapest, 2019. március 4.

Illyés Miklós s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem