Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2019. március 1-jén (pénteken) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pont: Előterjesztő:
1./ Javaslat a 2019. évi Föld Napja alkalmából pályázat kiírására egynyári virágpalánták és virágföld térítésmentes kiosztására és beszerzési eljárás lefolytatására
Sz-73/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

dr. Bácskai János polgármester

Indokolás:
A pályázat kiírására és az egynyári virágok beszerzésének megkezdésére csak a bizottsági döntést követően van lehetőségünk. A soron következő, márciusi ülések időpontjától számítva túlságosan rövid idő állna rendelkezésre mind a pályáztatásra, mind az egynyári beszerzésre, mely veszélyezteti az eredményes beszerzést.

Budapest, 2019. február 27.

Görgényi Máté s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem