Tevékenység József Attila Városrészi Önkormányzata

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2019. március 1-én (péntek) 8.30 órakor
Ülés helye: Budapest, Bakáts tér 14. II. emeleti tanácsterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Javaslat a 2019. évi Föld Napja alkalmából pályázat kiírására egynyári virágpalánták és virágföld térítésmentes kiosztására és beszerzési eljárás lefolytatására
Sz-73/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

dr. Bácskai János polgármester

Indokolás:
A pályázat kiírására és az egynyári virágok beszerzésének megkezdésére csak a bizottsági döntést követően van lehetőségünk. A soron következő, márciusi ülések időpontjától számítva túlságosan rövid idő állna rendelkezésre mind a pályáztatásra, mind az egynyári beszerzésre, mely veszélyezteti az eredményes beszerzést.

Budapest, 2019. február 27.

Sajó Ákos s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem