Line Break (Shift + Enter) Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2019. február 21-én (csütörtökön) 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés rendelete (II. forduló)
22/3/2019. sz., 22/4/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. mellékletdr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a 2019. évi elidegenítési címjegyzékre
34/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat szolgalmi jog alapítására
8/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat a Kalotherm Zrt. díjcsökkentési kérelmének elbírálására
31/2019. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Javaslat az ITH Hungary Vagyonkezelő Kft. díszburkolatos közterület-használati és díjcsökkentési kérelmének elbírálására
37/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)


dr. Bácskai János polgármester
6./ A Budapest IX., Gyáli út 17-19. szám alatti egészségügyi intézményben lévő Postai kirendeltség és háziorvosi rendelő áthelyezésének ügye
35/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség biztosítása a FESZOFE Nonprofit Kft. részére
33/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség után fizetendő bérleti díj megállapítása
32/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális célú tevékenység folytatására történő kijelölése
43/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Javaslat a Polgármester szabadságolása ütemezésének jóváhagyására
23/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendelése
45/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos támogatási szerződések
megkötésére illetve megbízási, közszolgáltatási és feladatellátási szerződések módosítására
51/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
27/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

dr. Bácskai János megbízásából Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet igazgatója
14./ Javaslat az önkormányzati tulajdonú parkok őrzésével kapcsolatos döntés meghozatalára
26/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Rimovszki Tamás Ferencvárosi Közterületfelügyelet
igazgatója
15./ Javaslat a TÉR_KÖZ 2018 pályázattal kapcsolatos és a Kerületi Építési Szabályzat készítése során a
további tervezésekre vonatkozóan
50/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
16./ Alapítványi támogatási kérelmek
29/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné alpolgármester
17./ Javaslat segélyhívó készülék és otthoni segítségnyújtás biztosítására Ferencvárosban
25/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
18./ Ferencvárosi Napfény Óvoda óvodavezetőjének – pályázati eljárás lefolytatás nélküli (első megbízás
hosszabbítása) – újabb 5 éves időtartamra szóló magasabb vezetői megbízása
36/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
19./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2019/2020.
nevelési évre
48/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
20./ Javaslat a parkolás üzemeltetési feladat ellátásának biztosítása érdekében új közbeszerzési eljárás
kiírásáról való döntésre
49/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina képviselő
21./ Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatója részére előírt tanfolyami képzés
38/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
22./ Önkormányzati hatósági ügyek
40/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselő-testületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről
24/2019. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./Tájékoztató a Ferencvárosi Szociálpolitikai Kerekasztal 2018. évi működéséről
28/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
3./ Tájékoztató a Ferencvárosi Idősügyi Tanács 2018. évi működéséről
47/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
4./ Tájékoztató a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2018. évi működéséről
30/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
5./ Tájékoztató az Új Út Szociális Egyesület 2018. évi szakmai munkájáról
41/2019. sz.
előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
6./ Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt IX. kerületi Szervezetének 2018. évi szakmai munkájáról
44/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
7./ Tájékoztató a Küldetés Egyesület 2018. évi szakmai munkájáról
46/2019. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
8./ Tájékoztató a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, nyugdíjasok és gyermekgondozási segélyben részesülők
számára biztosított ingyenes könyvtárhasználatáról 2018. évben
42/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
9./ Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete Családok Átmeneti Otthonának 2018. évi
szakmai munkájáról
39/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester

Budapest, 2019. február 15.

Dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem