Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2019. február 20-án (szerdán) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pont: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés rendelete (II. forduló)
22/3/2019. sz., 22/4/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. mellékletdr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a Kalotherm Zrt. díjcsökkentési kérelmének elbírálására
31/2019. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat az ITH Hungary Vagyonkezelő Kft. díszburkolatos közterület-használati és díjcsökkentési kérelmének elbírálására
37/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)


dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos támogatási szerződések
megkötésére illetve megbízási, közszolgáltatási és feladatellátási szerződések módosítására
51/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
27/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

dr. Bácskai János megbízásából Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet igazgatója
6./ Javaslat az önkormányzati tulajdonú parkok őrzésével kapcsolatos döntés meghozatalára
26/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Rimovszki Tamás Ferencvárosi Közterületfelügyelet
igazgatója
7./ Javaslat a TÉR_KÖZ 2018 pályázattal kapcsolatos és a Kerületi Építési Szabályzat készítése során a
további tervezésekre vonatkozóan
50/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
8./ A Ferencvárosi Csicsergő Óvoda kérelme az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2018” című pályázaton elnyert támogatási összeg felhasználásának módosítására
Sz-66/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Görgényi Máté elnök
9./ A Budapest IX kerület Vágóhíd u. 44. szám alatti épület 2019. évi lakóház-felújítási pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatás munkanemének módosítása
Sz-69/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
10./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek kiszolgálási idő meghatározásával
Sz-39/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek díszburkolatos területekre
Sz-40/2019. sz., 41/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ Egyéb - nem vendéglátó terasz kialakítására vonatkozó - közterület-használat a Ráday utca területén
Sz-36/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ Forgalmi rend változással járó felvonulási terület kialakítására irányuló kérelem
Sz-38/2019., Sz-65/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ Kiszolgálási idő meghatározása
Sz-67/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
15./ Díjmérséklés iránti kérelmek
Sz-42/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
16./ Vendéglátó üzletek állandó éjszakai nyitvatartásának engedélyezése iránti kérelmek
Sz-68/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Dombóvári Csaba jegyző
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a VVKB 2019. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-43/2019. sz. előterjesztés (Szervezési csoportnál megtekinthető)
Görgényi Máté elnök

Budapest, 2019. február 15.

Görgényi Máté s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem