Tevékenység Gazdasági Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2019. február 20-án (szerda) 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés rendelete (II. forduló)
22/3/2019. sz., 22/4/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. mellékletdr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a 2019. évi elidegenítési címjegyzékre
34/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat szolgalmi jog alapítására
8/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4./ A Budapest IX., Gyáli út 17-19. szám alatti egészségügyi intézményben lévő Postai kirendeltség és háziorvosi rendelő áthelyezésének ügye
35/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség biztosítása a FESZOFE Nonprofit Kft. részére
33/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség után fizetendő bérleti díj megállapítása
32/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális célú tevékenység folytatására történő kijelölése
43/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos támogatási szerződések
megkötésére illetve megbízási, közszolgáltatási és feladatellátási szerződések módosítására
51/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-53/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Budapest IX. kerület Ráday u. 18. földszint 2. (hrsz: 36825/0/B/13) szám alatti lakás 28/100 tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási jog
Sz-54/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Szolgálati lakás juttatása az önkormányzat intézményeiben dolgozók részére
Sz-56/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ A Bp. IX., Vágóhíd u. 6. (hrsz.: 38013/2) szám alatti ingatlan elidegenítésére kiírt pályázat elbírálása
Sz-57/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése
Sz-58/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ A Budapest IX. kerület, Üllői út 83. fszt. III. szám alatti helyiségre vonatkozó bérleti díj fizetésének mérséklése
Sz-55/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
15./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügyei
Sz-44/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a GB 2019. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-59/2019. sz. előterjesztés (Szervezési csoportnál megtekinthető)
Mezey István elnökBudapest, február 15.

Mezey István s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem