Line Break (Shift + Enter) Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2019. február 20-án (szerda) 13:00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés rendelete (II. forduló)
22/3/2019. sz., 22/4/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. mellékletdr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos támogatási szerződések
megkötésére illetve megbízási, közszolgáltatási és feladatellátási szerződések módosítására
51/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Alapítványi támogatási kérelmek
29/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné alpolgármester
4./ Javaslat segélyhívó készülék és otthoni segítségnyújtás biztosítására Ferencvárosban
25/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
5./ Ferencvárosi Napfény Óvoda óvodavezetőjének – pályázati eljárás lefolytatás nélküli (első megbízás
hosszabbítása) – újabb 5 éves időtartamra szóló magasabb vezetői megbízása
36/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
6./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2019/2020.
nevelési évre
48/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
7./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügyei
Sz-44/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Szia-Helló67 Egyesület támogatási kérelme
Sz-45/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
9./ Személyi térítési díj elengedése iránti kérelem
Sz-37/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
10./Javaslat az ESZSB 6/2019. (I.23.) határozat módosítására
Sz-46/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
Tájékoztató:
1./Tájékoztató a Ferencvárosi Szociálpolitikai Kerekasztal 2018. évi működéséről
28/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
2./ Tájékoztató a Ferencvárosi Idősügyi Tanács 2018. évi működéséről
47/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
3./ Tájékoztató a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2018. évi működéséről
30/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
4./ Tájékoztató az Új Út Szociális Egyesület 2018. évi szakmai munkájáról
41/2019. sz.
előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
5./ Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt IX. kerületi Szervezetének 2018. évi szakmai munkájáról
44/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
6./ Tájékoztató a Küldetés Egyesület 2018. évi szakmai munkájáról
46/2019. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
7./ Tájékoztató a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, nyugdíjasok és gyermekgondozási segélyben részesülők számára biztosított ingyenes könyvtárhasználatáról 2018. évben
42/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
8./ Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete Családok Átmeneti Otthonának 2018. évi szakmai munkájáról
39/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
9./ Tájékoztató az ESZSB 2019. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-47/2019. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Illyés Miklós elnök
10./ Tájékoztató a Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány 2018. évi szakmai munkájáról
Sz-48/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
11./ Tájékoztató a Moravcsik Alapítvány 2018. évi szakmai munkájáról
Sz-49/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
12./ Tájékoztató a Lőrinci Gondozóház Szolgáltató Nonprofit Kft 2018. évi szakmai munkájáról
Sz-50/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
13./ Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár tájékoztatója a könyvet házhoz szolgáltatás 2018. évi tapasztalatairól
Sz-51/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
14./ Tájékoztató a Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány 2018. évi szakmai munkájáról
Sz-52/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester

Budapest, 2019. február 15.

Illyés Miklós s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem