Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2019. január 30-án (szerdán) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pont: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendelete (I. forduló)
22/2019., 22/2/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. mellékletdr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítása (egyfordulóban)
21/2019., 21/2/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

2. sz. melléklet

dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat az „Urban Innovative Actions” című pályázat benyújtására „Városi szegénység” altémában és az ehhez kapcsolódó döntések meghozatalára
18/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
4./ Vendéglátó-terasz kiegészítő tárgy (napernyőtalp) tárolásra irányuló közterület-használati kérelem
Sz-32/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

dr. Bácskai János polgármester
5./ Felvonulási terület kialakítására irányuló kérelem
Sz-33/2019. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Forgalmi rend változással járó felvonulási terület kialakítására irányuló kérelem
Sz-34/2019. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Indokolás:

A képviselő-testületi előterjesztésekről a Képviselő-testület 2018. január 30-án dönt, melyhez szükséges a bizottság előzetes véleményezése.

Budapest, 2019. január 25.

Görgényi Máté s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem