Line Break (Shift + Enter) Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2019. január 30-án (szerda) 13:00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendelete (I. forduló)
22/2019., 22/2/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. mellékletdr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítása (egyfordulóban)
21/2019., 21/2/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

2. sz. melléklet

dr. Bácskai János polgármester
3./ A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgatója felmondásának tudomásul vétele, valamint a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgató munkakör betöltésére vonatkozó pályázat kiírására
6/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat az „Urban Innovative Actions” című pályázat benyújtására „Városi szegénység” altémában és az ehhez kapcsolódó döntések meghozatalára
18/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
5./ Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Alapító Okiratának, SZMSZ-ének és Szakmai Programjának módosítására
15/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
6./ Személyi térítési díj elengedése iránti kérelem
Sz-35/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester

Indokolás:

A képviselő-testületi előterjesztésekről a Képviselő-testület 2018. január 30-án dönt, melyhez szükséges a bizottság előzetes véleményezése.

Budapest, 2019. január 25.

Illyés Miklós s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem