Line Break (Shift + Enter) Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2019. január 24-én 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ A zaj elleni védelem egyes szabályairól szóló 26/2009. (XII.4.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és e tárgykörben új rendelet megalkotása (I. forduló)
4/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása (egyfordulóban)
5/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
3./ Javaslat Sepsiszentgyörgy településsel kötött testvérvárosi kapcsolat megerősítésére
7/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat szolgalmi jog alapítására
8/2019. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Alapítványi támogatási kérelmek
9/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
6./ A Budapest, IX. Haller u. 4., 37939 hrsz-ú ingatlan 9556/10000-ed tulajdoni hányadának értékesítésére kiírt pályázat elbírálása
10/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ A Budapest, IX. Balázs Béla u. 27/B., 37764 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása
11/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Az ESTIRES Vendéglátó Kft. Budapest IX. kerület, Ráday u. 11-13. fszt. I. szám alatti helyiségre vonatkozó
bérleti díjfizetésének mérséklése
12/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények
(óvodák) és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2019. évi nyári és téli nyitvatartási rendje, valamint
a 2019. évi munkaszüneti napok miatt áthelyezett munkanapok ügyelete
13/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
10./ Javaslat az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány által 2017/2018 évben megvalósított Sportfejlesztés
Programhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadása
14/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
11./ Állandó nyitvatartási engedély ügyében fellebbezés elbírálása
3/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Dombóvári Csaba jegyző
12.Önkormányzati hatósági ügyek
16/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselő-testületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről
17/2018. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Budapest, 2019. január 18.

Dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem