Tevékenység Gazdasági Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2019. január 23-án (szerda) 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Javaslat szolgalmi jog alapítására
8/2019. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

dr. Bácskai János polgármester
2./ A Budapest, IX. Haller u. 4., 37939 hrsz-ú ingatlan 9556/10000-ed tulajdoni hányadának értékesítésére kiírt pályázat elbírálása
10/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ A Budapest, IX. Balázs Béla utca 27/B., 37764 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása
11/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Az ESTIRES Vendéglátó Kft. Budapest IX. kerület, Ráday utca 11-13. fszt. I. szám alatti helyiségre vonatkozó bérleti díj fizetésének csökkentése
12/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ A Bp. IX. ker. Üllői út - Ecseri út kereszteződésében, a 38299/3. hrsz. alatti közterületen található 9 db önkormányzati tulajdonú pavilon ügye
Sz-6/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ A Budapest, IX. Bokréta utca 15. földszint I. sz. alatti helyiség határozott idejű bérbeadása a közérdekű tevékenységet folytató Nyitott Képzések Egyesület részére
Sz-7/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ A BMC Budapest Music Center Kulturális Szolgáltató Kft. Budapest IX. kerület, Mátyás utca 9. pince I. szám alatti helyiség után fizetendő bérleti díj szüneteltetés iránti kérelme
Sz-8/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése
Sz-9/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-10/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Budapest IX. kerület Üllői út 23. magasföldszint 6. (hrsz: 36837/0/A/8) szám alatti lakásra vonatkozó elővásárlási jog
Sz-12/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ A Gazdasági Bizottság GB 290/2018. (XII.12.) számú. határozatának módosítása
Sz-13/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ A Gazdasági Bizottság GB 127/2018. (V.23.) számú határozatának visszavonása
Sz-14/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye
Sz-15/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a GB 2018. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-16/2019. sz. előterjesztés (Szervezési csoportnál megtekinthető)
Mezey István elnök

Budapest, 2019. január 18.

Mezey István s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem