Line Break (Shift + Enter) Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2019. január 17-én 16.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Utasítás a Munka Törvénykönyvének módosításával kapcsolatban a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek
1/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Szilágyi Zsolt képviselő
2./ Budapest Főváros IX. kerület „Kvassay út és környéke” (Kvassay Jenő út – H7-es HÉV vonal – Könyves Kálmán körút – vasútterület által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról szóló …./2019. (….) önkormányzati rendeletének megalkotásáról
2/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

Indokolás:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44.§-a, valamint Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 10.§ (2) bekezdése alapján a polgármester köteles összehívni a rendkívüli ülést a képviselők egynegyedének, a Képviselő-testület bármely bizottságának, valamint a kormányhivatal vezetőjének az ülés indokát tartalmazó indítványára.
Jelen rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívását a Képviselő-testület 6 tagja a mellékelt indítványban, az ott megjelölt indokok alapján kezdeményezte.
A 2023. évi Atlétikai Világbajnokságnak otthont adó új Budapesti Atlétikai Stadion engedélyezési tervdokumentációja elkészült. Az engedélyezési eljárás lefolytatásához nélkülözhetetlen az új „Kvassay út és környéke” KÉSZ hatálybalépése, melyhez szükséges a Képviselő-testület mielőbbi döntése.

Budapest, 2019. január 11.

Dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem