Line Break (Shift + Enter) Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2018. december 13-án 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
219/2018., 219/2/2018.,előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

2. sz. melléklet

dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019-2022. évi Stratégiai Ellenőrzési Tervének jóváhagyására
215/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Dombóvári Csaba jegyző
3./ 2019. évi ellenőrzési terv
216/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Dombóvári Csaba jegyző
4./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása (egyfordulóban)
218/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
5./ Javaslat a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosítására
222/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

dr. Dombóvári Csaba jegyző
6./ Kezdeményezés épület kerületi védelem alá helyezésére (Ferenc tér 12.)
224/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
7./ Kezdeményezés épület kerületi védelem alá helyezésére (Timót utca 3.)
225/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
8./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának
elfogadására és kapcsolódó döntések meghozatalára
226/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
9./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális célú tevékenység folytatására történő kijelölése
213/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Tűzoltó Ingatlanfejlesztő Kft-vel
227/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
11./ Javaslat telekalakítási megállapodás megkötésére az APD Real Estate Kft-vel
221/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./Javaslat megállapodás megkötésére a Stonehill Holdings Kft. és a Stonehill Holdings HU2 Kft-vel
217/2018. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ Kvassay út és környéke Kerületi Építési Szabályzat partnerségi egyeztetésének lezárása
228/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
14./ József Attila KÉSZ-re vonatkozó szerződés módosítása
229/2018. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
15./ Történeti városrészek rehabilitációjának 2018. évi értékelése, 2019. évi program
230/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
16./ Javaslat parkolás-üzemeltetéssel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
231/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgatója
17./ Alapítványi támogatási kérelem
211/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
18./ Javaslat hajléktalanok nappali ellátásának biztosítására
220/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
19./ Javaslat az „Urban Innovative Actions” című pályázaton történő indulásra Városi szegénység altémában
223/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
20./ Javaslat közszolgáltatási szerződés megkötésére
232/2018. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
21./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. I. félévi munkaterve
210/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
22./ Önkormányzati hatósági ügyek
214/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Kállay Gáborné alpolgármester
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselő-testületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről
212/2018. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Tájékoztató a Képviselő-testület 2018. január 1-jétől hozott határozatairól
1/4/2018. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Dombóvári Csaba jegyző

Budapest, 2018. december 7.

Dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem