Tevékenység Gazdasági Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2018. december 12-én (szerda) 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
219/2018., 219/2/2018.,előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

2. sz. melléklet

dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019-2022. évi Stratégiai Ellenőrzési Tervének jóváhagyására
215/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Dombóvári Csaba jegyző
3./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának
elfogadására és kapcsolódó döntések meghozatalára
226/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális célú tevékenység folytatására történő kijelölése
213/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Javaslat telekalakítási megállapodás megkötésére az APD Real Estate Kft-vel
221/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Javaslat megállapodás megkötésére a Stonehill Holdings Kft. és a Stonehill Holdings HU2 Kft-vel
217/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Javaslat parkolás-üzemeltetéssel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
231/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgatója
8./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. I. félévi munkaterve
210/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ A Budapest IX. kerület, Vágóhíd u. 6., 38013/2 hrsz. alatti ingatlan elidegenítése
Sz-460/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
10./ Nem lakás céljára szolgáló üres helyiség elidegenítése
Sz-461/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ A Budapest, IX. Ráday u. 32. földszint II. sz. alatti helyiség határozott idejű bérbeadása a közérdekű tevékenységet folytató Stúdió „K” Alapítvány részére
Sz-482/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-462/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ Javaslat a Budapest IX. kerület Rendőrkapitányság állományában szolgálatot teljesítő rendőrök elhelyezésére
Sz-483/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./Szolgálati lakás juttatása az önkormányzat és az önkormányzat intézményeiben dolgozók részére
Sz-463/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
15./ A Gazdasági Bizottság GB 244/2018. (XI.21.) számú határozatának visszavonása
Sz-464/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
16./ Lakás bérbeadása a Lakásrendelet 4. § (6) bekezdése alapján
Sz-465/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
17./A Gazdasági Bizottság GB 313/2017. (XI.15.) számú határozatának visszavonása
Sz-466/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
18./ A Budapest IX. kerület Gubacsi út 21. fszt. 13. szám alatti lakásra felhalmozott bérleti és használati díjból eredő követelés elengedésének ügye
Sz-467/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
19./ Jelzálogjog bejegyzése az önkormányzatot követő ranghelyre
Sz-468/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
20./ Társasházban lévő üres lakások pályázat útján történő elidegenítése
Sz-484/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
21./ Parkolási pótdíjtartozás elengedése iránti kérelem
Sz-481/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a GB 2018. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-469/2018. sz. előterjesztés (Szervezési csoportnál megtekinthető)
Mezey István elnök

Budapest, 2018. 2018. december 7.

Mezey István s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem