Tevékenység Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2018. december 12-én (szerda) 12:00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
219/2018., 219/2/2018.,előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

2. sz. melléklet

dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának
elfogadására és kapcsolódó döntések meghozatalára
226/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. I. félévi munkaterve
210/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019-2022. évi Stratégiai Ellenőrzési Tervének jóváhagyására
215/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Dombóvári Csaba jegyző
5./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása (egyfordulóban)
218/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
6./ Javaslat hajléktalanok nappali ellátásának biztosítására
220/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
7./ Javaslat az „Urban Innovative Actions” című pályázaton történő indulásra Városi szegénység altémában
223/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
8./ 2017. évi szabadidősport pályázati elszámolások elfogadása
Sz-455/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
9./ 2017. évi szabadidősport pályázati elszámolások elfogadása
Sz-456/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
10./ Javaslat a 7. számú háziorvosi körzet működtetésére kötött feladatellátási szerződés módosítására
Sz-457/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Zombory Miklós alpolgármester
11./ Javaslat a 8. számú háziorvosi körzet működtetésére kötött feladatellátási szerződés módosítására
Sz-480/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
12./ Javaslat a 11. számú háziorvosi körzet működtetésére kötött feladatellátási szerződés módosítására
Sz-458/2018. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató az ESZSB 2018. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-459/2018. sz. előterjesztés (Szervezési csoportnál megtekinthető)
Illyés Miklós elnök
Budapest, 2018. december 7.

Illyés Miklós s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem